Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE


Zwroty 

Konsument w ciągu 14 dni od nabycia towaru ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Zwrot nie dotyczy kaw i herbat, których opakowania zostały otwarte po dostarczeniu oraz kawy mielonej, która mielona jest na zamówienie klienta, jako rzecz nieprefabrykowana i służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta.

Klient zobowiązany jest do odesłania opakowania z produktem w stanie nienaruszonym. Dołączenie paragonu do przesyłki nie jest konieczne, ale usprawni proces zwrotu. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona. Koszt zwrotu pokrywa klient we własnym zakresie. Zwracany towar należy odesłać wraz z formularzem zwrotu na adres:

 

adres

 

Zwrot kosztów nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

Reklamacje

W przypadku otrzymania wadliwych produktów klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje przyjmowane są drogą pocztową poprzez odesłanie towaru na wyżej wskazany adres wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.